JOIN US

บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด ยินดีต้อนรับผู้สนใจเพื่อร่วมทำงานและเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา โดยเปิดรับ 3 ตำแหน่ง ตามรายละเอีอดด้านล่าง

ส่งข้อมูลการสมัครงาน ได้ที่ E-mail : hr@trseal.com , admin@trseal.com 
หรือสมัครด้วยตนเองที่ บ.มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด 45 ซอยหทัยราษฎร์24 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-092-3858-9


 
ตำแหน่ง:ช่างซ่อมบำรุง และ ช่างไฟฟ้า สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ) และ สาขาระยอง
จำนวน:หลายอัตรา
สวัสดิการ
ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ ,ตรวจสุขภาพประจำปี , โบนัสประจำปี , OT ,ชุดยูนิฟอร์ม
เงินเดือน :ตามตกลง (มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
การศึกษา :ปวช.- ปริญญาตรี
ทักษะ / ความสามารถที่จำเป็น
1.มีความรู้ความสารถทางด้านงานซ่อมบำรุง
2. สามารถวิเคราะห์งานได้
3.ความรู้เรื่องการอ่านแบบและเขียนแบบพื้นฐาน
4.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.มีการวางแผนงานที่ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1.วางแผนควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง PumpและMotor ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. วิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุง Pump และMotor
3. ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆ ทางด้าน Pump และ Mechanical Seal แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.Alignment Pump และ ตรวจเช็ค Vibration
5. ทำรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุง การติดตั้ง และสภาพปัญหาของ Pump,Motor
 
ตำแหน่ง:ช่างกลึง( Manual ) , ช่างมิลลิ่ง
จำนวน:หลายอัตรา
สวัสดิการ
ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ ,ตรวจสุขภาพประจำปี , โบนัสประจำปี , OT ,ชุดยูนิฟอร์ม
เงินเดือน :ตามตกลง (มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ทักษะ / ความสามารถที่จำเป็น
1. ความรู้เรื่องการอ่านแบบและเขียนแบบ
2. ความละเอียดรอบคอบ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. ใช้เครื่องมือวัดได้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. สามารถกลึงงาน สแตนเลส , คาร์บอน
2. สามารถมิลลิ่งงานได้
 
ตำแหน่ง:พนักงานขาย สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ) , สาขาระยอง และสาขาโคราช 
จำนวน : หลายอัตรา
สวัสดิการ : ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ ,ตรวจสุขภาพประจำปี , โบนัสประจำปี ,ชุดยูนิฟอร์ม, ค่าน้ำมัน , ค่าโทรศัพท์ , ค่า Comฯ
เงินเดือน :ตามตกลง (มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
การศึกษา : ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
ประสบการณ์ทำงาน
มีประสบการณ์ขาย เคยเข้านิคม โรงงานอุตสาหกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ทักษะ/ความสามารถที่จำเป็น
1. สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่
2. ความรู้เรื่องสินค้าและบริการ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ ไหวพริบปฏิภาณ
4. ความรู้เรื่องการอ่านแบบพื้นฐาน
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. แผนพร้อมกำหนดเป้าหมายในการออกตลาด
2. จัดทำแผนงานในการส่งเสริมการขาย
3. รับผิดชอบยอดขายและลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ดูแลลูกค้าและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
5. แนะนำสินค้าและบริการของบริษัทพร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
6. ทำรายงานยอดขายและข้อมูลลูกค้าของ Sales ทุกเดือน
7. ติดตามข้อมูลคู่แข่งในตลาด
 
ตำแหน่ง: ช่าง Field Balance
จำนวน:หลายอัตรา
สวัสดิการ
ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ ,ตรวจสุขภาพประจำปี , โบนัสประจำปี , OT ,ชุดยูนิฟอร์ม
เงินเดือน :ตามตกลง (มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ทักษะ / ความสามารถที่จำเป็น
1.มีความรู้ความสารถทางด้านงานซ่อมบำรุง
2. สามารถวิเคราะห์งานได้
3.ความรู้เรื่องการอ่านแบบและเขียนแบบพื้นฐาน
4.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.มีการวางแผนงานที่ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1.สามารถใช้เครื่องมือ Field Balance ได้
2 สามารถวิเคราะห์ ปัญหา และหาค่าความสั่นสะเทือน ของPump และ Motor ได้